30.10.06

Cinema cinema

Během jednoho týdne, respektive šesti dnů, jsem byla dvakrát v kině. Na to že "tam nic pořádného nedávají" je to podle mě dost.
Minulé úterý jsme se šli s Marťasem mrknout na Morgana Freemana, sira Bena Kingsleyho, Bruce Willise a Lucy Liu [na tu hlavně já, protože díky Ling z Ally McBealové a O-Ren Ishii ji prostě žeru] ve filmu Lucky number Slevin [v české distribuci uvádět pod názvem Nabít a zabít, což by se IMHO mělo týkat především překladatele...].
František Fuka ve FFFilmu píše zhruba to, že to má moc překombinovaný děj a člověk veškerou energii spotřebuje na to aby si pamatoval všechny detaily aby pak věděl co kdy kde jak a proč. Mě to teda vůbec nevadilo. Všecky scény které byly na začátku [abychom se divili jak spolu asi souvisí] se postupně zopakujou, a zvratové děje jsou IMHO od toho, aby se pak lidi předháněli, kdo dřív pochopil jak je to vlastně doopravdy. Teď mi to trochu připomnělo argentinský film Devět královen. Kdo máte rádi dějové zvraty na konci filmu, kdy se zjistí že to je vlastně všecko úplně jinak, tak tohle je film pro vás. No, každopádně Lucky number Slevin mohu doporučit, už proto, že na Joshe Hartnetta a Lucy Liu se moc dobře kouká, a Ben Kingsley coby rabín je brilantní.

Recenze a další info:
Darina Křivánková, Lidové noviny [na tu moc nehleďte, dává maximálně tři hvězdičky, jediný film který od ní kdy dostal plný počet - pět hvězdiček - je Harry Potter a vězeň z Azkabanu...]
www.csfd.cz
www.filmy4you.info
www.ioberon.cz
www.moviezone.cz

A teď k dnešku. Vyšla jsem si na film, o jehož režisérovi jsem již hodně slyšela, ale nic neviděla.
Pedro Almodóvar: Volver.
Především bych chtěla poděkovat distribuci, že nechala španělský název i českým názvem.
Dále, Penelope Cruz je krásná žena a španělština jí myslím sluší mnohem víc než angličtina nebo čeština která dabuje angličtinu.
A vlastně kdo máte rádi dějové zvraty skoro na konci filmu...tak na to taky běžte. Jako vhodný doprovod bych pro muže doporučila nějakou ženu [bude mít radost že jste ji vzali na "takový" film] a pro ženy taky nějakou ženu. Nejlépe mámu nebo dceru. Však uvidíte.

Recenze a další info:
Lidovky [tentokrát ne Darina Křivánková, možná proto má až čtyři hvězdičky]
FFFilm
www.kinomol.cz
www.csfd.cz
www.moviezone.cz
kultura.dama.cz

29.10.06

Vtipy z Katolíka

Napřed můj oblíbený:
Hovoří spolu katolický kněz, imám a rabín na téma jaký největší zázrak ve svém životě zažili.
Katolický kněz:
"Jednou jsem šel na jakousi samotu zaopatřovat, když tu najednou se přihnala bouřka, ale opravdu strašná bouřka; lilo jak z konve, blesk za bleskem, vichr, no hrůza. Opravdu jsem měl strach, že nedojdu. A tak jsem se začal modlit: Ó Bože, ty víš, že konám službu Tobě, tak mi pomoz, ať dojdu k tomu umírajícímu a připravím jej na setkání s tebou. A najednou – zázrak! Všude kolem mě zuří bouře, a nade mnou čistá modrá obloha…"
Imám:
"To nic není. To já takhle jednou jedu do Mekky na pouť, když se přižene písečná bouře, a to je na poušti naprostá katastrofa. Tak padnu tváří k zemi a modlím se: Ó Alláhu, tvůj prorok Mohamed nám přikázal putovat do Mekky, a teď tu mám bídně zahynout? A najednou – zázrak! Všude kolem mě písečná bouře, a v dosahu mého velblouda se nehne ani zrnko písku…"
Rabín:
"No, to já si takhle jednou v sobotu jdu svých tisíc kroků do synagogy, a najednou vidím, že na zemi leží pětistovka. Co teď? Je sabbat, já ji nesmím zvednout, ani se nesmím dotknout peněz, co teď? Tak se začnu modlit: Ó Bože, tys ustanovil sabbat pro syny Izraele, pomoz mi jej zachovat! A najednou – zázrak! Všude kolem mě sobota, a já mám čtvrtek…"

Teď ty ostatní:
Ve vlaku sedí kněz, řeholnice a dva zástupci alternativní subkultury. Kněz má ruku v sádře.
"Co se vám stalo, otče?" zeptá se řeholnice.
"Uklouzl jsem ve vaně," odpoví kněz.
Jeden ze zástupců alternativní subkultury se obrátí na druhého:
"Hele, vole, co je to vana, vole?"
"Já nevím, ty vole, copak jsem katolík?"

Přišel jednou bojovník Islámského džíhádu k nebeské bráně.
Vyhlédl svatý Petr a řekl:
"Počkej, ale ty sem nesmíš, tebe sem nepustíme."
"Já dovnitř nechci, ale vy máte pět minut na to, abyste vypadli ven."

Jan 8
3 Doklapala k Šéfovi sajtna s jakósi koc
4 a hlásí: "Šéfe, tudletu fuchtlu jsme lapli, jak kysala s cizím konópkem.
5 Od Mojžíša máme gebír ju umlátit šutrama. Co ty na to?"
6 Splichtili na něj flignu, aby ho mohli nabonzovat.
Šéf si čupl a čmrdlikal do písku.
7 Když do něj furt vandrovali, hókl na ně:
"Kdo seš čisté, migni ju grimlem!"
8 A zase si čupl a čmrdlikal.
9 Celá sajtna se zdekovala a pila pali.
10 Šéf nasísl na koc: "Kde só všeci, kocóre? Žádné tě neodemlel?"
11 "Ani rana, Šéfe," hlásí koc.
A Šéf na to: "Ani já tě neodemelu. Sypé pali a už žádný levoty!"

Pak vzal Ježíš své učedníky na horu, svolal je k sobě a učil je řka:
Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království Nebes.
Blahoslavení plačící…
Blahoslavení tiší…
Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti…
Blahoslavení milosrdní…
Blahoslavení čistého srdce…
Blahoslavení ti, kdo působí pokoj…
Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni…
Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích.
Pak Šimon Petr řekl: „Máme si dělat poznámky?“
A Ondřej řekl: „A to se máme učit nazpaměť?“
A Jakub řekl: „Bude se z toho psát písemka?“
A Filip se přidal: „Co z toho můžeme zapomenout?“
A Jan navrhl, že stačí, aby se to naučil jen jeden z nich.
A Matouš se ozval: „A jak to všechno souvisí s reálným životem?“
A Jidáš to uzavřel: „Kdy už zas půjdeme dál?“
Nakonec jeden z přítomných farizeů požádal, zda by mohl vidět Ježíšovy učební plány, a ptal se, jaké konkrétní cíle sleduje Ježíšovo vyučování v kognitivní oblasti.
A Ježíš zaplakal…

Řidič bezvěrec jede kolem řeky, když tu si všimne, že na břehu chytají ryby katolický kněz a rabín, přičemž opodál stojí cedule s nápisem "Pozor, blíží se konec vaší cesty!"
Řidič bezvěrec (takový ten běžný tolerantní typ) zpomalí, vytočí okénko a zahuláká: "Starejte se o sebe, pámbíčkáři mizerní!"
Načež dupne na plyn a uhání dál. Po chvíli se ozve mohutné žbluňknutí.
Rabín se otočí na kněze a praví: "Já jsem vám říkal, velebný pane, že tam bude lepší napsat 'most v rekonstrukci'!"

28.10.06

Čím budu až budu velká

Tajná kamarádka naše dala na blog odkaz na dva testy "co je pro nás nejvhodnější povolání".

Výsledky prvního testu:
Z výsledku testu je patrné, že svým zaměřením tíhneš především k uměleckým pracovním oborům a doplňkově k sociálním pracovním oborům.
Této kombinaci odpovídají níže uvedená povolání. Ta jsou velmi podobná svou pracovní náplní, ale jejich náročnost je většinou určována délkou studia na střední škole, vyšší odborné nebo vysoké škole. Číslo uvedené před každým povoláním udává délku nezbytné profesní přípravy po ukončení devítileté školní docházky.

4+4 - Filmový-divadelní herec/herečka
4+4 - Choreograf/ka baletní tvorby
4+4 - Sbormistr
4+4 - Učitel zpěvu/baletu/kreslení
4 - Tanečník-baletka
4+4 - Učitel základní umělecké školy
4-7 - Pedagog volného času
4 - Kosmetička
3 - Kadeřník-kadeřnice
3 - Artista/varietní umělec

Profesní požadavky:
Umělecké schopnosti, tvořivé myšlení, fantazie. Hudební, výtvarný nebo literární nadání, cit pro hudbu, pohyb nebo jazyk, tvar a barvy.

Vykonávané činnosti:
Tvorba uměleckých děl a výrobků, práce s materiálem podle vlastních představ.

Hodnoty:
Estetické hodnoty, společenský úspěch, popularita.


Výsledky druhého testu:
Z výsledku testu je patrné, že svým zaměřením tíhneš především k úřednickým pracovním oborům a doplňkově k uměleckým pracovním oborům.
Této kombinaci odpovídají níže uvedená povolání. Ta jsou velmi podobná svou pracovní náplní, ale jejich náročnost je většinou určována délkou studia na střední škole, vyšší odborné nebo vysoké škole. Číslo uvedené před každým povoláním udává délku nezbytné profesní přípravy po ukončení devítileté školní docházky.

3 - Garderobiér/ka
4-9 - Archivář/ka

Profesní požadavky:
Početní a jazykové schopnosti, organizování a práce s čísly, daty, informacemi. Obsluha kancelářské techniky a organizační schopnosti.

Vykonávané činnosti:
Psaní úprava a archivování zpráv, údajů a informací, organizace činností.

Hodnoty:
Ekonomické a obchodní úspěchy, materiální hodnoty, společenské postavení.


No nevím. Vzhledem k tomu, že neoplývám témeř ničím co je psáno [v obou testech] v profesních požadavcích, tak mi asi nezbude nic jiného, než jít v rodinných šlépějích a zůstat zahrabaná v knihovně. Tam se sice ekonomické a obchodní úspěchy nedostaví, a vzhledem k vlastní kanceláři v podzemí ani společenský úspěch a popularita. Ale to neva, mě to tam baví.

Jo, a ještě test "jak se umím učit"
Výsledek:
Z celkového výsledku je zřejmé, že úroveň tvé mimoškolní přípravy je celkem dobrá. Chce-li ovšem studovat na středné škole, měl/a bys některé studijní dovednosti ještě zdokonalovat. Právě ty ti ještě brání v co nejlepším využití tvých studijních schopností a dovedností při samostatném učení.

Hmmm...

Tajný kamarádi naši

Já a Marťas máme dva kamarády, kteří se jmenují Tajný kamarádi naši. Někdy, když nás něčím štvou, tak jim říkáme Tajný kreténi naši. Ale my je máme rádi, protože je s nima veselo.
Dneska jsme je vzali na výlet z Obřan kolem řeky do Bílovic a zpátky. Marťas neustále vymýšlel nějaké fakutlativní výlety za 10, 20 a 30 korun, jako třeba vylézt na kopec ke skále, vlézt do zchátralého domu, či lovit židli z řeky. Tajná kamarádka naše na konci poznamenala, že je divné, že se zatím nic neposralo, čímž odkazovala na naši společnou dovolenou v Černé hoře. Naštěstí nám to vydželo až domů, i když jen tak tak...

27.10.06

Koncert

Je pátek večer a Marťas se rozhodl, že kdy jindy než teď by si měl zas po letech vyzkoušet svoji elektrickou kytaru a kombo. Pořád se mě ptá jestli jsem poznala co hraje.
Jenže k nám mají přijít Tajný kamarádi naši na pivo, popcorn a Big Lebowskiho, a nevím jak se dostanu dovnitř, když neuslyšíme zvonek.
Jdu se podívat z okna jestli se nám pod balkónem nesrocují davy posluchačů.

Komentáře

Já jsem si říkala že ten můj blog nikdo moc asi nečte, když tam nejsou žádné komentáře.
Dnes jsem zjistila že to bylo tím, že mohli komentovat jen ostatní blogspot blogeři.
Takže, komentovat už můžou úplně všichni. Teď se teprv ukáže jak to s tou návštěvností vypadá.

CPS

Ještě jednou moc moc moc moc díky za krásný báječný večer [almost in alphabetal order] Ripovi, Unzemimu, Why plus zvláštní díky to Depony :)

26.10.06

Google customized homepage

Už jsem definitivně členkou velké báječné Google rodiny. Myslím že existuje něco jako Gvirus který napadá uživatele Sítě.
U mě se to projevilo tak, že jsem [bez jediného impulsu od mého Gkonzultanta!] dnes strávila spousty a spousty času nastavováním a hraním si s vlastním osobním nastavením úvodní stránky Googlu.
Ještě do včerejška, když jsem do adresového řádku napsala www.google.cz, to vypadalo takhle:Dnes to vypadá takto:

Webcams

Toto shrnutí není k dispozici. Příspěvek zobrazíte kliknutím sem.

24.10.06

Gkonzultant

Mám oficiálního google konzultanta.
Díky němu už delší dobu pohrdám vyhledávači typu Seznam či Centrum.
Místo mapy mám GoogleEarth.
Donutil mě používat googlí poštu tím, že mi i přes mé protesty poslal pozvánku.
Kvůli němu nepoužívám k blogování svoje vlastní stránky, ale Bloggera.
Fotky a obrázky mu můžu ukázat jen přes Picasaweb.
Teď se rozhodl sféru svého vlivu rozšířit i do mého zaměstnání a chce, abychom zde používali Custom Search Engine. Když jsem namítla že to z nějakého důvodu nejde, hned mi poslal náhradu.

P.S. K Vánocům čekám něco na oblečení nebo do kanceláře.

23.10.06

Ach jo

Dneska mám nějakou pitomě nostalgickou náladu.
To spočívá v tom, že:
  • pořád dokola poslouchám Marx, Engels, Beatles od Vltavy
  • chodím mezi studentama a stýská se mi po tom když člověk uteče z přednášky a jde s nějakou spřízněnou duší na kafe a cigáro do Domku
  • koukám se do ISu co dělají lidi jako Ex, Kayka a spol. které jsem kdysi vídala téměř denně, ale naposledy před pěti šesti lety.
  • mám chuť jít na Oldies do Mersey a dát si s Unzemim alespoň tři tequily
To je v prdeli, jdu na cigáro.

19.10.06

VIK

Já jsem hrozně ráda že už nemusím psát diplomovou práci. Opravdu totiž nevím co bych si na našem oboru vybrala:

Silva:
1. Možnosti využití systematických selekčních jazyků jako propojovacích jazyků se zřetelem na současné trendy v zahraničí
2. Prežijí předmětově orientované informační služby v konkurenci se službami typu search engine? (se zaměřením na problematiku oborových informačních bran)

Selen:
1. Urban legends a fámy, jejich vznik a šíření
2. Metaknihovnictví (Metalibrarianship)
3. Hnutí digeratů
4. Komunikace odborných informací (vědecká komunikace)
5. Webometrie, infometrie, bibliometrie, scientometrie
6. Nová média
7. Learning libraries
8. Mememédia
9. Historie informační vědy
10. Sociální informatika
11. Informační architektura
12. Filosofie informace
13. Transhumanismus, extropismus
14. Jednotná teorie informace
15. Inf. hygiena
16. Inf. jako neurofyziologický jev a proces
17. Informace a pravda
18. Nová informační povolání
19. Informace x dizinformace
20. Informační fyzika

Zdeněk Kadlec
Konceptuální modely
1. FRBR – studie IFLA: Funkční požadavky na bibliografické záznamy

Schémata pro popis
2. DC – Dublin Core Metadata Initiative
3. XOBIS – XML organic bibliographic information schema
4. MARCXML Schema

Schémata pro přenos
5. METS – Metadata Encoding & Transmission Standard
6. ONIX for Books Product Information Message

Protokoly
7. OAI-PMH – Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting

Obecné problémy
8. Content vs carrier
9. Multiple versions/formats issue
[zdroj]

Nakonec jsem celkem vděčná za tehdejší módu hendikepovaných a národnostních menšin.

18.10.06

News

1. Koupila jsem si, a také opravdu začala používat, lak na vlasy.
2. Máma už chodí. Pomalu a vzpříměně jak egyptská královna.
3. Marťas nás přihlásil do bronzových tanečních. Moc ho obdivuju, protože nejen že ovládá otočku ve walzu [díky základním tanečním moje noční můra], ale taky si vzpomněl jak se tančí jaif [=jive, prostě džajf].
Maminka mi do tanečních půjčila svoji sukni, ve které taky chodila do tanečních k té stejné paní jako já.
4. V práci mám konečně [po půl roce] u dveří cedulku se svým vlastním jménem. Paráda.
5. V magazínu Hospodářských novin je rozhovor se Salmanem Rushdie - autorem Satanských veršů a článek o Starbucks [nejrozšířenější řetězec fastcoffee na světě].
6. Zde si můžete [brňáci] zkontrolovat svoje pokuty.
7. Lidovky u příležitosti loňských Velikonoc vydaly návod jak se chovat v kostele.
8. A když už na ty lihovky koukám, tak hot news: ministerstvo zakázalo Komunistický svaz mládeže [možná by se teď mladým komunistům hodila antistresová plastelína]. S kým jen pojedeme na příští revoakci?

14.10.06

Umění

Umění není vypít toho na pařbě nejvíc ze všech, nebo odcházet poslední.
Umění je umět odejít ve chvíli když už člověk své společnosti nic nenabízí a jeho společnost nenabízí nic jemu [prostě když pozná - pokud to pozná - že má dost].

12.10.06

Evidence, pořádání, seznamy, ...

Martin mi dnes poslal odkaz na článek v blogu Petra Koubského o web službě Library Thing. To je taková virtuální obdoba domácí [školní, podnikové, jakékoli] knihovny křížená se čtenářským deníkem.
Jenže i přes veškeré váhody takovýchto online služeb jsem já konzervativní a mám ráda vlastní prográmky a vlastní utilitiky na vlastním počítači a proto jsem se rozhodla [než se v příštím životě naučím programovat] pokusit se najít nějaký prográmek a la virtuální knihovna.

Zatím jsem objevila:
ABC Drawing School I - Animals 1.11.0424 - Naučte sebe nebo své dítě kreslit zvířátka
Abulafia - Program na věštění
Akvárium 1.0 - Evidenci akvarijních ryb
Artopik 1.51 - Návrh a tisk předloh pro křížové výšivky
Athan (Azan) Basic 3.0 - Přehrávání muslimských modliteb 5x denně
Benzin & nafta 1.0.2 - Výpočet ceny benzínu nebo nafty v závislosti na ceně ropy na světovém trhu
BodyFit Instruktor 2.0 - Elektronická kniha o metodice cvičení a fitness
Calculations 1 - Výpočty parametrů elektronických obvodů
ComputerTime 1.0 - Časové omezení přístupu k počítači
Cyklošlap 1.11 - Evidence pro pro cyklistické nadšence, kteří chtějí mít pod kontrolou ujeté kilometry, dosažené časy a průměry
Dagger - Generátor rýmů pro básníky
ElectronOrb 1.0 Beta - Rozdělení atomů do orbitalu podle protonového čísla
FriendAlyzer 1 - Grafické zobrazení vztahů ve vaší rodině
Imhotext 1.0 - Egyptské hieroglyfy
Korán 6.51 - Muslimská svatá kniha v digitální podobě a několika jazycích
Lumen 1.0.1 - Program který umožní určit světelný tok zdroje, podle druhu a příkonu
Metronom - Program pro hudebníky, kteří si nejsou jisti svým tempem
Moravský slovník 1.2
Nemoci králíků 2.2.2 - Popis nemocí u králíků, jejich příčiny a možnosti léčby
Očekávaná mláďata výstavních andulek 1.0 - Výpočet barevných variant mláďat andulek od vybraných rodičů
Paper Air Force - Postavte si tu nejlepší vlaštovku
Pohlaví dítěte 1.0 - Podle data narození muže a ženy program vypočítá období vhodnější pro početí syna nebo dcery
Potomek 6 - Vedení záznamů o dítěti
Promile 1.0 - Za jak dlouho můžete po požití alkoholu za volant
Připouštěcí lístek králíka 1.2
Rodokmeny exotického ptactva 1.1.1
Rybář 1.73 - Přehledná evidence a plánování rybářských výprav
Slovník Quenya 1.3.0 - Elektronický slovník elfsko-český, obousměrný
Těžiště 1.0 - Program na výpočet polohy těžiště modelu letadla, od klasické konstrukce přes dvouplošník a kachnu až po samokřídlo
Touch Wood 1.0 - Když potřebujete zaťukat na dřevo
Verses 2.2 - Program pro náhodné zobrazování biblických veršů
Výpočet vinutí transformátoru 2.1.3

No a ještě něco k původnímu tématu:
BookDB 2.0.79 [mohu doporučit]
Book Organizer Deluxe 2.6
eBookCollector 0.1.0
Evidence knih 1.4.7
Knihovní systém 3.0
Knihovní Systém 3.2 (nr. 2)
MediaMan 2.33.4
The Librarian 1.0
TomeBase 1.133

10.10.06

Černá hora

Oficiální název český: Republika Černá Hora
Oficiální název albánský: Republika Crna Gora
Anglický název: Republic of Montenegro
Hlavní město: Podgorica [168 000 obyvatel][120 000 obyvatel]
Velká města: Nikšić [74706], Pljevlja [39593], Bijelo Polje [55628], Herceg Novi [27593], Berane [38953], Cetinje [20307]
Časové pásmo: SEČ 0
Úřední jazyk: srbština
Písmo: latinka, cyrilice
Měna: 1 euro = 100 centů
Jízda: vpravo

Obyvatelé
Počet obyvatel: 616 000 - 662 000
Hustota obyvatelstva: 45 obyv./km2
Národnostní složení: Černohorci 43% [jiný zdroj uvádí 62%], Srbové 32% [jiný zdroj uvádí 10%], muslimové 8% [jiný zdroj uvádí 14,6%], Bosňané [8%], Albánci 5% [jiný zdroj uvádí 6,6%], Chorvati 1%, ostatní 11%
Průměrný věk muže: 36
Průměrný věk ženy: 35
Gramotnost: 97%
Nezaměstnanost: 23%
Nejpoužívanější jazyky: srbština s ijekavským nářečím
Písmo: v pobřežních oblastech latinka, ve vnitrozemí cyrilice
Náboženská příslušnost: pravoslavní s 70% [jiný zdroj uvádí 65%], římskokatolíci 12% [jiný zdroj uvádí 9%], muslimové 9% [jiný zdroj uvádí 19%], bez vyznání a ostatní 9%

Politika
Vznik samostatného státu: 3.6.2006
Státní zřízení: republika
Členství v mezinárodních organizacích: OSN

Zeměpis
Rozloha: 13 812 km²
Délka hranic: 2246 km
Délka pobřeží: 199 km
Sousedící země: Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Albánie
Nejvyšší hora: Bobotov kuk [2525 m.n.m.]
Nejnižší bod: Jaderské moře [0 m.n.m.]
Nejdelší řeka:
Podnebí: V přímořské části je středozemní podnebí s teplým a suchým létem a mírnou deštivou zimou. Průměrná teplota vzduchu v lednu dosahuje 8°C a v červenci 27°C. Jaro začíná začátkem března, podzim bývá slunný a teplý. Ve vnitrozemí je podnebí mírně kontinentální, v lednu je průměrná teplota -3°C, v červenci 18°C

Ostatní
Přírodní zdroje: hnědé uhlí, rudy neželezných kovů
Průmysl: hutnictví, strojírenská, textilní a chemická výroba
Zemědělství: pěstování obilovin, vinné révy, ovoce, olivy, chov dobytka, rybolov a rybářský průmysl

Historie
Území Černé Hory bylo osídleno v ranných dobách po přelomu letopočtu Ilyry, ti však byli po stěhování národů vytlačeni Slovany na jih, do dnešní Albánie. V 10. století tu existovalo knížectví Zeta a jeho vláda trvala dalších několik století, než je v patnáctém dobyli Turci. Část obyvatel Zety se s tím nesmířila, uprchla do nepřístupných horských oblastí, kde založila samotný stát Černá Hora, nezávislý na Osmanské říši.
Až do roku 1852 tu vládli pravoslavní metropolité, po tomto roce se země stala světským knížectvím; roku 1910 pak již královstvím. Na rozdíl od ostatních balkánských zemí, které podlehly islamizaci, Černá Hora žádnými většími změnami v náboženském složení neprošla. Účastnila se rovněž i první světové války, na straně Srbska (Dohody).
Od roku 1918 se stala součástí Království Srbů, Chorvatů a Slovinců; při reformě Jugoslávie byla dokonce načas zrušena; spojena s Hercegovinou a Kosovem v Zetskou bánovinu, tento stav vydržel až do druhé světové války.
Opět ji vedení země obnovilo již jako součást socialistické federace roku 1946. Hlavní město se přesunulo z dvacetitisícového Cetinje do Podgorici, která byla na počest vůdce země a partyzánského bojovníka Tita přejmenováno na Titograd (toto jméno metropoli vydrželo až do roku 1992). Zároveň došlo v velkolepé přestavbě města v duchu socialismu.
Jako ta chudší z zemí federace dostávala Černá Hora mnoho investičních prostředků od těch bohatších; to však skončilo s koncem 80. let a rozpadem SFRJ. Černá Hora se však od Bělehradu na rozdíl od ostatních neodtrhla a zůstala mu věrná, nezapletla se do války. Díky spojenectvím s Miloševićovým Srbskem však ale musela nést jeho břemena, jako například embarga či ekonomické krize, což ještě snížilo již tak nízkou životní úroveň.
Během 90. let tak začala postupně vzrůstat nespokojenost se severním sousedem; roku 2003 získala Černá Hora ještě více autonomie vytvořením státního společenství Srbsko a Černá Hora. Dne 21. května 2006 v zemi proběhlo referendum o dalším setrvávání v unii se Srbskem, ve kterém se 55,4 % voličů vyslovilo pro samostatnost země. 3. června 2006 ve 20:34 hod. parlament Černé Hory na svém mimořádném zasedání ratifikoval výsledky referenda a přijal Usnesení o vyhlášení nezávislosti Republiky Černá Hora a Deklaraci nezávislé Republiky Černá Hora.

Kultura
První nalezené umělecké předměty pocházejí z neolitu – mladší doby kamenné, jedná se však o ojedinělé exempláře hliněných a kamenných nádob, ozdobné keramiky a pracovních nástrojů .
V pozdní době bronzové oblast obsadili Ilyrové. S pozůstatky této grandinské kultury se lze i v současnosti setkat. Na základě archeologických nálezů pocházející z této doby lze usuzovat, že Ilyrové dovedně ovládali výrobu zpracování keramiky i kovu, uměleckou dovednost a cit pro zdobení situl – kovové nádoby, soch, tepaných bronzových plechů a keramiky.
Když se začali Ilyrové a jejich kmeny usazovat na pobřeží a ostrovech, navázali vzápětí obchodní spojení s Řeky. V blízkosti Dalmácie vedla známá jantarová stezka a to byl i další důvod k tomu, aby zde Řekové od 6. století př.n.l. zakládali své kolonie. Jantar sloužil nejenom jako platidlo, ale jako šperk a pro svoji vzácnost byl používán i při magii. Řecký vliv lze pozorovat při výstavbě mnoha sídlišť. Místní obyvatelé přebírali jednotlivé prvky helémské kultury a zdokonalovali stavitelství, sochařství, náboženství a práva. Z řecké kultury se jim podařilo osvojit jen to nejlepší, aby vzápětí dosahovali vyšších výsledků než samotní učitelé.
Řekům nakonec pomohl zdolat hrdá Ilyrská města Řím, který později získal celé pobřeží pod svoji kontrolu. Římská nadvláda znamenala pro celý Jadran nebývalý rozkvět. Budovala se infrastruktura měst, komunikace, které lépe zpřístupnily jednotlivé osady, opevnění a stavby paláců, chrámů, amfiteátrů a městských bran. Z kulturními památkami z této doby se lze seznámit na mnoha archeologických nalezištích nebo s celými zachovalými stavebními komplexy. Římské panství se pro přímoří stalo obdobím úžasného kulturního rozmachu.
Po Diokleciánově smrti mnohá přímořská města ztratila své výsadní postavení. Kultura a umění však získalo nový řád, kterému napomohlo šíření křesťanství. V období stěhování národů docházelo k nájezdům různých kočujících kmenů a dílčím válkám, které ničily města a jejich památky. Do oblasti začaly z východu pronikat slovanské kmeny, které společně s Avary se pokusili dobít i hlavní město Byzance Konstantinopol. Utrpěli však zdrcující porážku, na základě které se Slované vymanili z Avarské nadvlády.
S byzantskou kulturou se postupně začaly prolínat předrománské prvky z křesťanské západní Evropy a románský vliv nakonec úplně převládl. Nově budovaná nebo modernizovaná města se stavěla na vyvýšeninách podle starých ilyrských tradic. Kolem náměstí a ústředních budov se kruhovitě zakládaly jednotlivé stavby a ulice. Valy byly nahrazeny mohutnými městskými hradbami. Monumentální architektura byla umocňována románskou plastikou, která dosahovala vysoké umělecké úrovně. Románský sloh se udržel až do 14. století a byl použit i při výstavbě veřejných budov a soukromých domů. Ve městě Kotor jsou dochovány některé románské stavby nebo jejich prvky.
Zatímco gotkika nezanechala na této oblasti nijak zásadní stopy, následující renesance se ujala a to především v přímořských oblastech. Bohužel však neměla dlouhého trvání, neboť objevem Nového světa se hospodářský vývoj zastavil, a tím došlo k utlumení nové výstavby a kultury. Mnoho známých stavitelů a umělců odešlo pro nedostatek pracovních příležitostí do zahraničí. Ve stopách gotiky se vydal i barokní směr který v danéobasti nenašel výraznější uplatnění. Vývoj byl ovlivněn hospodářskou a politickou situací a vojenskými výboji Osmanské říše. Jediným barokovým městem lze označit Perast, město v Boce Kotorské. Většina staveb [kostely, paláce, zahrady] jsou však dnes značně poškozené. Výjimku tvoří palác Bujovič z roku 1693, dnes městské muzeum a barokní kostel se střílnami na umělém ostrově Gospa od Škrpjela. Tento nádherný kostel byl vyzdoben malířem Kokoljou Tripo [1661 – 1713], který prošel malířskou školou v Benátkách.

Zdroje a další info:
http://en.wikipedia.org/wiki/Montenegro
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A1_Hora
http://www.cerna-hora-info.cz/obec/cerna_hora.html
http://www.info-tour.info/cernahora/mainframe.htm
http://www.newbalkan.com/index.php?prezentace/staty_regiony/&stat=3

Vashon

Jako téměř pokaždé když jsem marod, jsem se dala do čtení klasiky Betty MacDonaldové "Co život dal a vzal", konkrétně části Morová rána, a jako téměř vždy pokračuji třetí částí o životě na ostrově.
Betty píše, že při pohledu na sever vidí ostrovy Bainbridge, Blake, Whidbey, na východ pohoří Kaskád a Seattle, na jih Mount Rainier ale jak je možné, že i přes to, že žijou na ostrově na západním pobřeží, při pohledu na západ vidí pohoří Olympic a ne Tichý oceán?! Teď, především díky Google Earth, jsem to zjistila a podělím se se všemi ostatními kterým to někdy vrtalo hlavou:

Vashon ma dokonce několik svých stránek:
www.vashon.com
www.vashonmap.com
www.vashonhistory.com
plus
www.bettymacdonaldfarm.com

9.10.06

Umělci

Z rozmaru jsem se dala do prohlížení webů různých našich umělců. Už půl hodiny mi do sluchátek zní Helénka Vondráčková [otázka: zpívá HV alespoň jednu původní píseň? Žeru czechremake It's Raining Men.]. Fakt mazec. Myslím, že bych se měla podělit o zážitky se světem:

Helenka Vondráčková
Dalibor Janda
Michal David
Iveta Bartošová
Karel Gott
Pepa Malen
Petr Kotvald
Standa Hložek
a nejlepší nakonec: doslova starej dobrej Sagi.

Dost mě mrzí že jsem nenašla žádnou pořádnou stránku Michala Horňáka ani Kroků Františka Janečka.

Zprávy z tisku

O náboženství
Nekřtěné děti budou moci jít do nebe

Kořeny středověké posedlosti peklem

O zdraví
Pití koly ohrožuje ženské kosti

O kultuře
Knižní veletrh ve Frankfurtu

Czech press photo vyhrálo "politické jednání"


O politice
Otec Evropské unie? Cimrman

O vědě
Obří monolit z aztécké éry

O IT
DivX má nový video portál: kvalitou přesahuje YouTube

Google nabízí knihy zadarmo


PS: U nás v koupelně se skví sbírka několika starších reflexů a mezi nimi i číslo 27/2005 jež mimo jiné obsahuje také rozhovor, jak v úvodu napsala Veronika Bednářová, s jedním z amerických herců, kteří si opravdu něco myslí. S Robertem Redfordem.

5.10.06

Zprávy z nemocnice

Máma už začíná chodit a vypadá při tom jak důchodce z amerického filmu [má takový ten "řečnický pult" na kolečkách].
Karla včera převezli z Pelhřimova do Úrazovky v Brně, dali mu lepší korzet aby mohl taky chodit, a tak chodili s mámou na rande na chodbu. Máma říkala, že vypadali spíš jak vězni na procházce, protože z důvodu nedostatku místa [6x5m] museli chodit pořád dokola.
Jenže Karlovi udělali v úrazovce nové vyšetření a zjistili, že jeho zranění vůbec nepochází z bouračky autobusu, ale je aspoň dvacet let staré, a tak ho z nemocnice vyhodili.

4.10.06

Drážďany

Již jsem se tady zmínila, že jsem v rámci služební cesty navštívila v září Drážďany.
Byla jsem tam už jednou, asi před dvaceti lety. Můj tehdejší dojem z Drážďan byl šedé rozbité město, nejvíc se mi líbilo v muzeu Karla Maye v Radebeulu. Koupili mi tam dva plakáty a odznak s Vinnetouem [kdo ví kde je mu teď konec]. Kromě toho jsem taky ovšem dostala novou krásnou červenou bundu s odepínací kapucí, což teda bylo něco. Při zpáteční cestě jsme se na hranicích tvářili že tu už přece máme dlouho.
Tentokrát jsem si z Drážďan přivezla akorát chuť na čokoládovou zmrzlinu, kterou prodávala slečna pod balkónem Evropy [terasa založená původně jako soukromá zahrada
saského ministerského předsedy hraběte Brühla, později byla zpřístupněná veřejnosti a brzy se stala nejoblíbenější drážďanskou promenádou].

Takže, něco o saském hlavním městě:
Název je odvozen od starosrbského označení Drežďany pro lidi bažin a lužních lesů. Leží cca 50 km severně od českých hranic a jsou největším městem státu Sasko. Spolu s Berlínem, Hamburkem a Kolýnem nad Rýnem patří také k největším městům celého Německa. Vzhledem ke svému statusu saského hlavního města jsou též saským politickým centrem se sídlem zemské vlády, sněmu a dalších zemských úřadů.
První písemná zmínka o Drážďanech je vedená v roce 1206.
V únoru 1954 bylo město během pouhých tří dní téměř zničeno leteckými bombovými útoky. Jednou z nejznámějších vybombardovaných památek je protestantský kostel Panny Marie, ze kterého se zachoval jen jeden z rohů. V roce 1994 začala kompletní rekonstrukce kostela, v roce 1995 byla dokončena a 30.10.2005 byl kostel opět vysvěcen.

Fotky
moje
www.bbc.co.uk/czech/specials/2016_dresden_60
z googlu
drážďanská univerzitní knihovna

O Drážďanech
průvodce [pdf]
Reflex - genius loci

Webkamery
Frauenkirche [to je ten zbořený a znovu postavený kostel]
dopravní situace [mapa1] [mapa2]
letiště [víte že drážďanské letiště má stránky i v češtině?]

Zdroje:
cs.wikipedia.org/drazdany
www.dresden.de
Stala se převratná věc. Mám teplotu. Sice jen 37, ale mě stačí i to málo. To se má totiž tak: mě může být zle jak chce, bolet mě úplně všechno, ale moje maximální teplota v takovýchto stavech je 36,1. Zato Marťas řekne že mu není moc dobře, změří se a hned to vyleze na 39. No kde je spravedlnost?
Další dobrá správa je, že máma se svým zlomeným obratlem a Karel se svým nalomeným obratlem již oba dlí na spinální jednotce v brněnské úrazovce, a nikoli jeden v Pelhřimově a druhý v Jindřichově Hradci.

3.10.06

Klan velkého medvěda

Dneska jsem objevila, že existuje film natočený podle jedné z mých oblíbených knížek [Jean. M. Auelová: Děti země], takže teď řeším obrovské dilema zda ho koupit [pěkný obal a taky by mě dost zajímalo jak se s tím Hollywood vypořádal] či nekoupit [negativní recenze]. Hodně velké pro je "zvuk: Dolby Digital 2.0: neandrtálsky".
Vidím to na zlatou střední cestu - DVDpůjčovna [a pak se uvidí], protože ta neandrtálština mě fakt láká.

Jo, kdo jste ty knihy četli, tak tady je celkem pěkná mapa.

PS: vidíte jak mi ten plakát pěkně zapadá do blogdesignu? :)