28.10.06

Čím budu až budu velká

Tajná kamarádka naše dala na blog odkaz na dva testy "co je pro nás nejvhodnější povolání".

Výsledky prvního testu:
Z výsledku testu je patrné, že svým zaměřením tíhneš především k uměleckým pracovním oborům a doplňkově k sociálním pracovním oborům.
Této kombinaci odpovídají níže uvedená povolání. Ta jsou velmi podobná svou pracovní náplní, ale jejich náročnost je většinou určována délkou studia na střední škole, vyšší odborné nebo vysoké škole. Číslo uvedené před každým povoláním udává délku nezbytné profesní přípravy po ukončení devítileté školní docházky.

4+4 - Filmový-divadelní herec/herečka
4+4 - Choreograf/ka baletní tvorby
4+4 - Sbormistr
4+4 - Učitel zpěvu/baletu/kreslení
4 - Tanečník-baletka
4+4 - Učitel základní umělecké školy
4-7 - Pedagog volného času
4 - Kosmetička
3 - Kadeřník-kadeřnice
3 - Artista/varietní umělec

Profesní požadavky:
Umělecké schopnosti, tvořivé myšlení, fantazie. Hudební, výtvarný nebo literární nadání, cit pro hudbu, pohyb nebo jazyk, tvar a barvy.

Vykonávané činnosti:
Tvorba uměleckých děl a výrobků, práce s materiálem podle vlastních představ.

Hodnoty:
Estetické hodnoty, společenský úspěch, popularita.


Výsledky druhého testu:
Z výsledku testu je patrné, že svým zaměřením tíhneš především k úřednickým pracovním oborům a doplňkově k uměleckým pracovním oborům.
Této kombinaci odpovídají níže uvedená povolání. Ta jsou velmi podobná svou pracovní náplní, ale jejich náročnost je většinou určována délkou studia na střední škole, vyšší odborné nebo vysoké škole. Číslo uvedené před každým povoláním udává délku nezbytné profesní přípravy po ukončení devítileté školní docházky.

3 - Garderobiér/ka
4-9 - Archivář/ka

Profesní požadavky:
Početní a jazykové schopnosti, organizování a práce s čísly, daty, informacemi. Obsluha kancelářské techniky a organizační schopnosti.

Vykonávané činnosti:
Psaní úprava a archivování zpráv, údajů a informací, organizace činností.

Hodnoty:
Ekonomické a obchodní úspěchy, materiální hodnoty, společenské postavení.


No nevím. Vzhledem k tomu, že neoplývám témeř ničím co je psáno [v obou testech] v profesních požadavcích, tak mi asi nezbude nic jiného, než jít v rodinných šlépějích a zůstat zahrabaná v knihovně. Tam se sice ekonomické a obchodní úspěchy nedostaví, a vzhledem k vlastní kanceláři v podzemí ani společenský úspěch a popularita. Ale to neva, mě to tam baví.

Jo, a ještě test "jak se umím učit"
Výsledek:
Z celkového výsledku je zřejmé, že úroveň tvé mimoškolní přípravy je celkem dobrá. Chce-li ovšem studovat na středné škole, měl/a bys některé studijní dovednosti ještě zdokonalovat. Právě ty ti ještě brání v co nejlepším využití tvých studijních schopností a dovedností při samostatném učení.

Hmmm...

Žádné komentáře:

Okomentovat